SLEKTSHISTORIE

Viser bilder merket med person

Tilbake til profil
Forrige - Neste
Tips: bruk høyre og venstre piltast
Viser bilde 1 av 1
Fra Oskar Lokkertsen sitt bryllup i 1912
Album: Album for Anton Laurits Lokkertsen
Emneord:    bryllup, 1912
Lastet opp 23.10.2008 kl 17:05
Kommentarer
Ingen
© 2021 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no