SLEKTSHISTORIE

Etterkommere etter Abraham Lockert Figenschou

Ludvik Pedersen (Oldebarn)
Teodor Pedersen (Oldebarn)
Marie Lockertsen (Tippoldebarn)
Hjalmar Lockertsen (Tippoldebarn)
Kåre Lockertsen (Tippoldebarn)
Jan-Thore Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Trond Gaute Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Therese Aasvik (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Nikolai Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Sandra Lockertsen (Tippoldebarn)
Sylvi Mari Nilsen (Tipp-tippoldebarn)
Svein Arne Pettersen (Tipp-tippoldebarn)
Gunvor Arnstad (Tipp-tippoldebarn)
Elisabeth Arnstad (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Alf-Erling Lokkertsen (Tipp-tippoldebarn)
Oskar Lockertsen (Tippoldebarn)
Oddvar Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Gerd Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Knut Emil Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Jon Lockertsen (Tippoldebarn)
Jorunn Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Hege Holst (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Kent-Helge Holst (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Johnny Normann Holst (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Alma Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Odd-Arild Henriksen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Astrid Lockertsen (Tippoldebarn)
Åse Gundersen (Tipp-tippoldebarn)
Atle Gundersen (Tipp-tippoldebarn)
Haldis Lockertsen (Tippoldebarn)
Kristin Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Thomas Pettersen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Randi Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Solveig Karin Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Ernst Lokkertsen (Tippoldebarn)
Holger Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Tale Sofie Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Eira Simone Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Tone Lokkertsen (Tipp-tippoldebarn)
Thomas Hegghammer (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Haldis Braut Hegghammer (Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn)
Arne Braut Hegghammer (Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn)
Siri Nan Lokkertsen (Tipp-tippoldebarn)
Trygve Thomassen Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Fredrik Harald Brembo (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Mari Steen Brembo (Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn)
Espen Andreas Brembo (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Sigve Aleksander Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Heidi Therese Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Liv Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Renate Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Linda Yvonne Pettersen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Elin Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Terje Lockertsen (Tippoldebarn)
Torgeir Helge Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Eva Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Torunn Lockertsen (Tippoldebarn)
Mona Nikolaisen (Tipp-tippoldebarn)
Sylvia Lockertsen (Tippoldebarn)
Åse Lockertsen (Tippoldebarn)
Thor Lockertsen (Tippoldebarn)
Arnt-Helge Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Gunnar Lockertsen (Tippoldebarn)
Svein Lockertsen (Tippoldebarn)
Hagny Guleng (Tippoldebarn)
Kristin Guleng (Tipp-tippoldebarn)
Stine Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Trine Lise Halmøy Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Gjertrud Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Odd Arnfinn Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Birgit Agnete Lockertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Mai Lill Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Ann-Olaug Eilertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Johan August Olaussen (Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn)
Ingebjørg Mai Olaussen (Tipp-tipp-tipp-tippoldebarn)
Oddny Anita Eilertsen (Tipp-tipp-tippoldebarn)
Arne-Bjørn Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Helene Irene Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Svein Lockertsen (Tipp-tippoldebarn)
Leiv Lockertsen (Tippoldebarn)
Kåre Idar Nygård (Tippoldebarn)
Kari Beate Nygård (Tipp-tippoldebarn)
Berit Nygård (Tipp-tippoldebarn)
Vibeke Tvedt (Tipp-tippoldebarn)
Jarle Karlsen (Tippoldebarn)
Sigrid Karlsen (Tippoldebarn)
Arnt Lokkertsen (Oldebarn)
© 2021 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no