SLEKTSHISTORIE

Olsen, Nanna Petrea

DATO BRUKER HANDLING  
19.03.2014 kl 08:30 Holger Lockertsen Updated fields: description: Oppdatert
15.12.2012 kl 21:33 Holger Lockertsen Updated fields: firstname: Nanna - Nanna Petrea
15.12.2012 kl 21:33 Holger Lockertsen Updated fields: born: - 1892-09-15 dead: 198? - 1984-07-11
21.09.2011 kl 22:12 Holger Lockertsen Updated fields: born: - 1892-09-15 born_where: Kopparelv, Troms - Kopparelv, Troms, Norge dead: 198? - 1984-07-11
31.10.2008 kl 16:28 Holger Lockertsen Updated fields: born: ?? - dead: 1982?? - 198?
01.10.2008 kl 14:08 Holger Lockertsen Added image
© 2021 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no