SLEKTSHISTORIE

Henriksen, Henrik

Født: 1817 - Vitangi, Tornedalen, Sverige
Last opp hovedbilde
Album:
Ingen. [Opprett nytt]
Død: mellom 1875 og 1900
Andre navn personen er/har vært kjent under
Beskrivelse av liv/levned: Henrik ble født i Vitangi prestegjeld i Tornedalen i 1817. Grensene mellom Sverige og Finland var nokså flytende i Tornedalsområdet på den tiden, men mest sannsynlig var området svensk. Språket i hele Tornedalen var likevel tornedals-finsk (en finsk dialekt), så det er sannsynlig at Henrik også snakket det. I svenske kirkebøker står han og hele familien oppført som finsk
Han ble gift med Helene Eriksdatter, født i 1824. Vi har dessverre ingen flere opplysninger om henne, og hun må ha dødd før 1864 siden hun ikke var med til Norge. De fikk 5 barn, 2 gutter og 3 jenter: Johanna f. 1845, Lena f. 1847, Isak f.1849, Johan f. 1849 og Marie f. 1854.

1800-tallet var nødsårenes tid i nordlige deler av både Sverige og Finland, og utflyttingen var stor. Det verste tiåret var mellom 1860 og 1870, og mange folk døde av sult. Henrik, som i norske folketellinger står oppført som skogsarbeider, hadde sikkert ikke mye å hjelpe familien med da nødsårene kom, så for dem var det kanskje siste utvei å flytte til havet i Norge. Der ville det være lettere å skaffe mat. Masse finner (kvener) gjorde det samme, men de fleste slo seg ned i Troms eller Finnmark, veldig få dro til Ofoten som faktiske var sydligste område for kvenenes immigrasjon til Norge. Det er vanskelig å finne data for hvilket år han tok med sine tre døtre og sitt lille barnebarn (se Johanna) og emigrerte til Ofoten, men siden han opptrer som gift i den norske folketellingen for 1865, har det sannsynligvis skjedd i 1864. Vi vet heller ikke noe om denne sikkert strevsomme turen (de hadde visst en hest som spang fra dem, ref. Hans Øyvind som husker at Torstein fortalt noe Marie hadde sagt!). Den vanligste vandringsleden mellom Tornedalen og Ofoten gikk langs Torneträsk, så de har nok gått den veien, og jeg vil tro de dro om sommeren siden de hadde et lite barn med. I Ofoten kunne man komme ned til Hergot eller inne i Skjomen, og uansett hvor de kom ned måtte de finne noen som kunne sette dem over til Narvik-halvøya. Midt på 1800-tallet besto Narvik stort sett av 5 gårder: Narvik, Framnes, Lillevik, Taraldsvik og Slåttvikstrand. Henrik slo seg ned (evt. fikk husly!) på Slåttvikstrand, og der bodde Nikoline Ursin (f. 1816) som var på Henriks alder. Hun var kanskje enke, men det vet jeg ikke. Uansett, i 1865 er de to gift (det var vel ikke det store utvalget i passende ektefeller i området!). Henrik har med seg døtrene Marie og Lena hit, og her bor de til de enten flytter ut for å gifte seg eller søke arbeid. Det må nevnes at året 1866/67 var det verste nødsåret i Ofotens historie, så de flyttet nesten fra asken til ilden.

Men de klarte seg, og Henrik døde en eller annen gang mellom 1875 og 1900 da Nikoline er blitt enke. Hans grav har ikke vært mulig å finne enda, kanskje ble han gravlagt på Silsand på Fagernes. Men den kirkegården ble slettet av tyskerne i 1940 og brukt til grustak. En del graver ble flyttet (bl.a. Mosling-familien), men protokollene er borte ifølge Narvik Kirkekontor, så derfor vet vi altså ikke når Henrik (nå kalt gammel-Henrik) døde. Derimot kjenner vi dødsårsaken, han falt ned fra et tak under bygningsarbeid og slo seg i hjel (Ytreberg: Narviks historie I).

Nikoline levde til 20. april 1906 og ble gravlagt på Narvik gamle kirkegård. Imidlertid ble graven slettet i 1951, så av disse to eldste er det ingen spor igjen.

(Else Nøst Hegseth, 2008)

Partnere
Nytt forhold
Ektefelle:
Helene Eriksdatter
Nikoline Ursin
Barn
Nytt barn
Johanna Henriksdatter
Lena Henriksdatter
Marie Kristine Henriksdatter
Isak Henriksson
Foreldre:
Registrer far Registrer mor
Søsken Ingen søsken registrert
Siste oppdatering: 06.10.2008 kl 10:27
Endre info - Legg til bilder - Legg til kilde
Kommentarer
Ingen
© 2021 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no