SLEKTSHISTORIE

Pettersen, Thomas

DATO BRUKER HANDLING  
02.11.2008 kl 12:09 Holger Lockertsen Updated fields: born_where: tromsø kommune - Tromsø, Troms, Norge
31.10.2008 kl 18:46 Updated fields: firstname: thomas - Thomas familyname: pettersen - Pettersen father: 0 -
© 2020 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no