SLEKTSHISTORIE

Mikkelsen, Hilmar

DATO BRUKER HANDLING  
03.11.2008 kl 14:15 Kristin Lockertsen Updated fields: dead: - ? father: 0 - mother: 0 -
© 2020 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no