SLEKTSHISTORIE

Olaussen, John Wiggo

DATO BRUKER HANDLING  
21.09.2011 kl 20:44 Holger Lockertsen Updated fields: born: 1982 - 1982-07-19
© 2020 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no