SLEKTSHISTORIE

Pedersen, Jørgen

DATO BRUKER HANDLING  
05.04.2013 kl 12:06 Holger Lockertsen Updated fields: born_where: - Målselv, Troms, Norge
© 2022 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no