SLEKTSHISTORIE

Om slekt.lockertsen.no

Denne sida er utvikla og drive av Jada Jada Holger Lockertsen - eit enkeltmannsføretak basert i Oslo.

Det er ein eigenutvikla datamodell som ligg til grunn, og føremålet er å lage ei så komplett som mogleg oversikt over slekta til dei involverte med ein nettbasert dugnad.

Det heile starta med Lockertsen / Figenschou-slekta, men ettersom folk er inngifta frå mange slekter har databasen mange sidegreiner. Alle er imidlertid samankopla med familieband på ein eller annan måte.

Alle som tilhøyrer slekta kan få tilgang til databasen og oppdatere / leggja til data/bilde sjølv. Ta kontakt med underteikna.

© 2022 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no