SLEKTSHISTORIE
Jacob Danefær Carlsen
[Tre] [Info]
Margrete Dahl Johannesdatter
[Tre] [Info]
Johannes Hansen
[Tre] [Info]
Carl Berntzs
[Tre] [Info]
Elen Johnsdatter
[Tre] [Info]
John Johnsen
[Tre] [Info]
© 2022 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no