SLEKTSHISTORIE
Irma Johanne Halmøy Lockertsen
[Tre] [Info]
Johannes Severin Lockertsen
[Tre] [Info]
Oskar Ragnvald Lokkertsen
[Tre] [Info]
Helmine Teodora Elise Berger
[Tre] [Info]
Ingeborg Norvåg Lockertsen
[Tre] [Info]
© 2022 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no