SLEKTSHISTORIE
Ann-Olaug Eilertsen
[Tre] [Info]
Mai Lill Lockertsen
[Tre] [Info]
Anton Sigfred Lockertsen
[Tre] [Info]
Otilie Lockertsen
[Tre] [Info]
Magne Eilertsen
[Tre] [Info]
John Wiggo Olaussen
[Tre] [Info]
© 2020 Holger Lockertsen - slekt @ lockertsen.no